Voor alle kinderen

Elk kind mag bij ons zichzelf zijn. In verscheidenheid ligt onze kracht. Op KC De Dompelaar bieden wij dan ook peuterwerk en onderwijs aan voor álle kinderen uit Elsendorp en omgeving. Bij ons is iedereen welkom.

Soms heeft een kind specialistische begeleiding of ondersteuning nodig, bijvoorbeeld vanwege leerproblemen, sociaal-emotionele problemen of hoogbegaafdheid. Wij streven ernaar om kinderen met problemen zoveel mogelijk op school te helpen. Daarvoor heeft de school een intern begeleider in huis. Zij bepaalt, in overleg met de leerkracht, welke kinderen binnen de groep geholpen kunnen worden. Daarbij handelen wij altijd in het belang van de kinderen. Kunnen we jouw kind op school niet genoeg ondersteuning bieden? Dan gaan wij samen met jou op zoek naar een passende plek voor jouw kind buiten ons kindcentrum.